Algemene voorwaarden

Algemeen:

* Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij Hondentrimsalon Fur Sure.

* Door het maken van een afspraak geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

* Hondentrimsalon Fur Sure garandeert dat de geleverde dienst beantwoord aan de overeenkomst.

Overeenkomsten:

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen

Inschrijving:

Bij het eerste contact worden de gegevens van de opdrachtgever, het huisdier en gegevens omtrent de verzorging ingevoerd in het bijzijn van de opdrachtgever waarmee deze akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Afspraak annuleren?

Kan je toch niet met je hond komen op de afgesproken tijd of datum? Dat kan gebeuren. We plannen graag een nieuwe afspraak voor je in!

Heb je de afspraak niet 24 uur van tevoren geannuleerd? Dan brengen we 50% van de kosten in rekening. Bij een no-show rekenen we het volledige bedrag van de afspraak.

Levering van diensten & Prijzen:

*Alle diensten worden verricht in de trimsalon. 

* De hond dient op de afgesproken dag en tijd gebracht te worden, vlo vrij en zover mogelijk uit de klit. 

* De hond behoort opgehaald te worden als de behandeling klaar is. Er is geen mogelijkheid de hond langer in de salon te laten blijven zonder bespreking.

Na 60 minuten zal er een uur prijs van €15,00 in rekening worden gebracht.  

* De hond is goed uitgelaten voor de behandeling

* Indien de hond loops is dient u dit te melden. 

* Een zieke hond zal niet behandeld worden, wanneer u uw hond toch brengt terwijl u ervan op de hoogte bent dat uw hond ziek is dan zullen de volledige kosten in rekening worden gebrach

* Bij vlooien zal er €10,- tot  €20,- extra kosten in rekening worden gebracht.

* Bij klitten zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. €10euro per 15minuten.

*Ook bij lastig gedrag word extra gerekend. Dit omdat de trimbeurt langer duurt dan normaal. 

* Er worden geen prijzen vooraf gegeven. Het is altijd een indicatie. Kosten zijn afhankelijk van grootte, vachtsoort, vachtconditie en gedrag van de hond.

*. Hondentrimsalon Fur Sure is niet aansprakelijk, indien en voor zover verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

* Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in de elektriciteit, bevroren leidingen en nalatigheden van leveranciers welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, ziekte van trimster gelden uitdrukkelijk als overmacht.

* Hondentrimsalon Fur Sure behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

* In geen geval is Hondentrimsalon Fur Sure gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Garantie en reclamaties:

Garantie strekt niet verder dan het opnieuw verrichten van soortgelijke behandeling indien deze ondeugdelijk is verricht.
Bij reclamaties deze binnen 48 uur melden bij de trimsalon. Alleen dan zijn deze van enige waarde. 

Betaling:

Pin & Contante betaling bij aflevering tenzij anders is overeengekomen.

Social media:

Foto’s van u hond kunnen op social media geplaatst worden. Gaat u hier niet mee akkoord gelieve voor de trimbeurt kenbaar maken zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

Hondentrimsalon Fur Sure is niet verantwoordelijk voor incidenten bij honden die zich tijdens de verzorging onrustig, niet correct gedragen of vervilt zijn.